mei 07

ViriCiti en Fraunhofer kondigen samenwerking aan om de levensduur van voertuigbatterijen te verlengen voor elektrische bussen en trucks

De levensduur van voertuigbatterijen is nog steeds een financiële uitdaging voor de elektrificatie van de transportsector. Daarom zijn batterij-expert Fraunhoferinstituut voor Transport en Infrastructuur IVI en EV dataspecialist ViriCiti, een langdurige samenwerking aangegaan. Het doel van de samenwerking is het verlengen van de levensduur van voertuigbatterijen en het verlagen van de totale eigendomskosten van elektrische bussen en vrachtwagens. In de afgelopen maanden is onderzocht hoe specifieke operationele aspecten de levensduur van voertuigbatterijen beïnvloeden. Het resultaat is een bedrijfsspecifiek rapport dat zowel de stressfactor van de batterij én operationele verbeterpunten weergeeft. Het rapport is vanaf vandaag beschikbaar voor ViriCiti’s klanten.

Waarom zijn batterij-inzichten zo belangrijk?

In aanschaf zijn elektrische voertuigen een stuk duurder dan dieselvoertuigen. Dit komt voornamelijk door de hoge prijs van de batterij. Dit kan echter worden gecompenseerd door de lagere energiekosten waarmee de bus of truck wordt aangedreven. Bij een maximale inzet van een elektrisch voertuig, zijn de totale eigendomskosten van elektrische voertuigen uiteindelijk lager dan die van dieselvoertuigen. Het is daarom van belang dat het voertuig gezond blijft en dat de batterij niet vervangen hoeft te worden vóór het einde van de beloofde levensduur.

Verbetering van de batterijprestaties en verlaging van de TCO

Om vroegtijdige degradatie te voorkomen richt het rapport zich op vermogen, temperatuur, Depth of Discharge (DOD) en State of Charge (SOC). Daarnaast biedt het rapport een gedetailleerde analyse van het batterijgebruik gedurende de onderzochte periode én inzichten in de negatieve invloeden op de levensduur. Het geeft ook aan hoe het aanpassen van het laad- en operationele regime, zoals circulatie van voertuigen op steile routes, de batterijbelasting kan verminderen en de gezondheid kan verhogen. Door de levensduur te maximaliseren worden elektrische operaties goedkoper en worden elektrische bussen en trucks concurrerend met dieselvoertuigen.

ViriCiti & Fraunhofer IVI

Het Duitse Fraunhofer is met 72 instellingen Europa’s grootste toepassingsgerichte onderzoeksorganisatie. Het Fraunhofer IVI in Dresden richt zich op de gezondheidstoestand van Li-Ion-accu’s, voornamelijk op het gebied van tractiebatterijen van elektrische voertuigen. ViriCiti is een IT-bedrijf dat elektrische bus- en vrachtwagenvervoerders ondersteunt bij het optimaliseren van hun activiteiten door middel van data-inzichten. Door het opslaan en analyseren van grote hoeveelheden voertuiggegevens op milliseconde niveau, biedt ViriCiti input voor gedetailleerde batterijevaluaties. ViriCiti’s hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam en het bedrijf heeft recentelijk twee locaties geopend in de Verenigde Staten.

The battery life of electric vehicles still presents a financial challenge for the electrification of the transport sector. That is why the Fraunhofer Institute for Transportation and Infrastructure IVI, expert in the field of Lithium-ion batteries, and real-time electric vehicle data specialist ViriCiti, have started a unique collaboration. This collaboration aims to prolong battery life and lower total cost of ownership of electric buses and trucks. Over the past months, they researched how battery life can be extended by altering specific aspects of operations. The outcome is a battery stress report that gives operation-specific advice on how to prolong the battery life. It is now available for ViriCiti’s international customers. Learn more about it here.

Why are battery insights so important?

Electric vehicles are more expensive than diesel vehicles, and their batteries are the most expensive part. In operation however, this is compensated by the fact that electric kilometers are much cheaper than diesel kilometers. By driving more electric kilometers, the total cost of ownership of electric vehicles will ultimately be lower than those of diesel vehicles. It is therefore important that the vehicle stays healthy and the battery doesn’t need replacement before the end of its promised lifespan.

Improving battery performance and lowering TCO

To prevent early degradation, the report focuses on power, temperature, Depth-of-Discharge (DOD) and State of Charge (SOC). It also provides a detailed analysis of the battery usage over the evaluated period of time as well as what factors have a negative impact on the life cycle. It will tell you how adapting your charging and operational regime, e.g. interchanging buses on steep roads, will reduce battery stress and increases health. By maximizing battery life, electric operations become cheaper and electric buses and trucks become competitive with diesel vehicles.

ViriCiti & Fraunhofer IVI

Based in Germany, Fraunhofer is Europe’s largest application-oriented research organization with 72 institutes and research units. The Fraunhofer IVI in Dresden focuses on the state of health of Li-Ion batteries, primarily in the field of traction batteries of electric vehicles. ViriCiti is an IT company that supports electric bus and truck operators in optimizing their operations through data-insights. By analyzing and storing large amounts of vehicle data on millisecond level, ViriCiti provides input for detailed battery evaluations. ViriCiti’s company headquarters is based in Amsterdam but has recently added two locations in the United States.

About The Author