dec 02

ViriCiti stapt in een innovatief samenwerkingsmodel met financieringsbedrijf voor groene mobiliteit NEoT Green Mobility

December 2020 – Nederlands telematica-aanbieder ViriCiti kondigt samenwerking aan met in Frankrijk gevestigd internationaal financieringspartner NEoT Green Mobility, een pionier in green-mobility-as-a-service (groene mobiliteit als dienst) businessmodel die wereldwijd financiële oplossingen aanbiedt voor levering, aanschaf en optimalisatie van vloten van elektrische voertuigen zowel op accu als op brandstofcellen.

NEoT gebruikt de accutelematica-oplossing van ViriCiti om 30% van zijn elektrische bussen en touringcars te monitoren, die zijn geleased aan meerdere exploitanten in Frankrijk en elders in Europa. Niet alleen om het aanbod te verbeteren met een monitoringsoplossing met toegevoegde waarde, ook om te zorgen dat de activa hun maximale levensduur realiseren en dus voor toegevoegde waarde richting alle belanghebbenden.
 

Telematica-oplossing voor geleasede emissievrije bussen

NEoT Green Mobility is een financieringspartner die voor de middellange en lange termijn dienstencontracten aangaat met zijn klanten voor de verschaffing van e-mobility activa i.c.m. accuprestatiegaranties. NEoT heeft er, naar aanleiding van een suggestie van een partner, voor gekozen de oplossing van ViriCiti te installeren in zijn elektrische voertuigen, omdat de interface gebruiksvriendelijk, de implementatie snel en de verschafte data van hoge kwaliteit zijn.

Naast hulp in de vorm van inzichten in het gebruik van e-bussen, helpt ViriCiti NEoT zijn accuprestaties en daaraan gelieerde verouderingsverwachtingen aan te scherpen door toegang te bieden tot een breed scala nauwkeurige gegevens, die hen in staat stelt beoordelingen van de accugezondheidsstatus uit te voeren.

“Eén van onze voornaamste doelstellingen is de acculevensduur zo nauwkeurig mogelijk te bepalen om zo onze klanten de beste aanbiedingen te kunnen doen. Die acculevensduur is natuurlijk afhankelijk van accufuncties maar ook van de gebruiksomstandigheden. ViriCiti is een perfecte tool om daar mee om te gaan.” – Simon Collette, Electricity Storage Engineer bij NEoT.


E-busadministratie en -monitoring samen in één platform

Om de kwaliteit van het aanbod te verbeteren, biedt NEoT vaak de oplossing van ViriCiti aan, aan haar klanten die voertuigen gebruiken waarin de telematica-oplossing is geïnstalleerd. NEoT-klanten krijgen toegang tot het ViriCiti-dashboard via een aangepaste interface die NEoT ondersteuning biedt voor zowel het monitoren van voertuigen door NEoT als het monitoren van de activiteiten door de transportbedrijven. 

Die klanten zien de telematica-oplossing als een belangrijk stuk ondersteuning van hun activiteiten, te meer waar het aan elektrische voertuigen gerelateerde onderwerpen betreft, zoals oplaadbeheer voor voertuigen, voertuigverbruik en de eco-driving-beoordeling.

About The Author

Cristiana Stoian, Communications Manager and ViriCitizen